دات نت نیوک
شریک تجاری

ما از همکاری با واحدهای صنفی معتبری که تمایل به عقد قرارداد نمایندگی ویا همکاری در زمینه فروش محصولات این شرکت را داشته باشند استقبال می نماییم. در صورت تمایل می توانید با ارسال اطلاعات اولیه در فرم مخصوص درخواست خود را اعلام تا در خواست شما در دستور کار قرار گیرد.

مشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست ، مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست ، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست؛ او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود ، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست؛ ما با خدمتی که به مشتری ارائه می نماییم به او لطف نمی کنیم ، بلکه او از این طریق زمینه را برای ادامه همکاری ایجاد می نماید .

فرصت همیشه جایی است که شما هستید
 • نشانی

  نشانی 2

  شهر

  استان

  کدپستی

  کشور
 • پیش شماره - شماره تلفن
 • - -
����� ����