دات نت نیوک

به رزومه هایی که تمامی اطلاعات درخواستی تکمیل نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

  • با مطالعه پايگاه اطلاع‌رساني شرکت بازار فرش ری و در صورت لزوم کسب ساير اطلاعاتي که نياز داريد ، مطمئن شويد که کار در اين شرکت با علاقمندي‌ها و روحيات شما سازگار باشد .

    شما در مورد کسب اين اطلاعات با مانعي روبرو نخواهيد شد .

    پس از بررسی اين پرسشنامه، در صورت وجود تطابق مابين شرايط طرفين، با شما در مورد انجام مصاحبه هاي بعدي تماس گرفته خواهد شد . حداکثر زمان براي اين تماس يک هفته مي باشد .
    رعايت صداقت ، به عنوان اصل ماندگار بازار فرش ری مي‌باشد . بنابراين ، اغراق در بيان توانمندي‌هاي شما ، راه ادامه همکاري را سلب مي‌نمايد . خصوصيات رفتاري متناسب ، توانمندي‌ها و هوش و پشتکار ، لازمه همکاري دوجانبه مي‌باشد .
    نحو ه پر کردن اين فرم ، نحوه دقت و تسلط شما را در رعایت اصول نامه نگاری و اداری نشان مي‌دهد . بنابراين در پر‌کردن اين فرم دقت لازم را به عمل آوريد.

����� ����