دات نت نیوک
X
بازار فرش ری
Why Rey Carpet Co?

According to the beauty index and originality in Iranian carpet; Ray carpet Co. is the best choice in Machinery Carpet industry. Its distinguishing features (because of):

 • Collection of domestic and foreign brands
 • variety of colors, sizes, designs and price
 • Consultation in person or online
 • Shipping services in and out of the country
 • Providing Professional information about Machinery carpet.
 • Providing latest and update news in Machinery carpet industry

Do You Khow ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

The best selection guide

Lorem ipsum dolor sit, consectetuer adipiscing


Read more

Common defects of the carpet

Lorem ipsum dolor sit, consectetuer adipiscing


Read more

Stain Removal guide

Lorem ipsum dolor sit, consectetuer adipiscing


Read more

Carpet Care & Maintenance

Lorem ipsum dolor sit, consectetuer adipiscing


Read more


Common Words Carpet
 • 1

  Reeds

  the series of parallel strips of wires in a loom that force the weft up to the web and separate the threads of the warp
 • 2

  Weft string

  Is the term for the thread or yarn which is drawn through, inserted over-and-under, the lengthwise warp yarns that are held in tension on a frame or loom to create a carpet
 • 3

  Density

  Carpet density refers to how closely together the fibers are tufted into the carpet backing

Carpet has different criteria for selection is that the keyword index and include specialized carpet


 • 4

  Pile

  Simply put, a rug’s pile refers to the density of fibers—flat (short pile) or shaggy (long). It goes in hand with pile height, which is the thickness of a rug measured from the surface of a rug to its backing
 • 5

  Warp string

  Warp is the lengthwise or longitudinal thread in a roll, while weft is the transverse thread. It is commonly produced from a mixture of polyester and cotton
 • 6

  Number of colors

  The number of colored yarn used in the field of carpet
Our well-known partners

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

طراحی سایت