دات نت نیوک

Parsian Rey Carpet Co., with more than a decade in the field of Machine made carpets, believes that the main capital of any organization is its human resources, so to achieve this goal; attracting and Recruitment skilled and hard-working personnel is in the lead of this company’s strategies.

To join us, you can refer to the Job Opportunities tab in this section and, if you are eligible to submit a job application, complete and submit the relevant form. Submitted Resumes will be registered and kept in our Resume data Bank and in case of any vacancy based on organizational procedures we will contact you.

Requirements

تخصصی :

 •   آشنایی با اصول و مفاهیم بازاریابی و فروش
 •   آشنایی با اصول و مفاهیم برندینگ
 •   آشنایی با اصول و مفاهیم تبلیغات
 •   آشنایی با نرم افزار های سازمانی
 •   تسلط به نرم افزارهای آفیس
 •   آشنایی با تحقیقات بازار
 •   آشنایی کافی با زبان انگلیسی
 •   آشنایی با طراحی و تدوین کمپین های برندینگ
 •   توانایی کار گروهی
 •   مسئولیت پذیری
 •   راستگویی و رازداری

عمومی:

 •   داشتن حداقل مدرک کارشناسی
 •   داشتن حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط و مفید
 •   آشنایی با ICDL

 

تخصصی :

 •   پورتال سازمان
 •   نرم افزار CRM
 •   تجزیه و تحلیل آماری
 •   اصول و فنون مذاکره

عمومی:

 •   حداقل مدرک كارشناسی
 •   حداقل 3 سال سابقه كاری مرتبط
 •   آشنایی با ICDL
 •   At least BA degree
 •   At least 2 years related experience
 •   Familiar with ICDL
 •  Familiar with official corresponding
 •  Familiar with registration and follow up- procedure.

General :

 •   At least BA degree
 •   Preferably in human resource management, engineering, MBA and other management trends
 • At least 4 years related experience
 •   Familiar with ICDL

Specialty :

 •  Master in processes of identifying, recruiting and analyzing recruitment tests.
 •   Master in interviewing methods
 •  Master in Psychological analysis of personality
 •  Familiar with human resource Principles and processes

تخصصی :

 • آشنا به برنامه ریزی نیروی انسانی
 • مسلط به کارگزینی و امور پرسنلی
 • مسلط به قانون کار و تامین اجتماعی
 • مسلط به سیستمهای حضور و غیاب و کارکرد
 • آشنا به سیستمهای حقوق و دستمزد
 • آشنا به اصول و فرآیندهای منابع انسانی
 • آشنا به مدلهای تعالی سازمانی

عمومی:

 • حداقل مدرک كارشناسی ترجیحا در رشته های مدیریت منابع انسانی، MBA و سایر گرایش های مدیریت
 • حداقل 4 سال سابقه کاری مرتبط
 • آشنایی با ICDL

عمومی:

 •   حداقل مدرك کارشناسی ترجیحا
 •   حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
 •   آشنایی با ICDL

تخصصی :

 •   اصول فروش و بازاریابی
 •   اصول و فنون مذاکره
 •   تجزیه و تحلیل آماری

عمومی:

 • حداقل مدرک كارشناسی ارشد
 • رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد
 • حداقل 5 سال سابقه كاری مرتبط
 • آشنایی با ICDL

تخصصی :

 • قانون چک
 • اصول حسابداری
 • تجزیه و تحليل آماری
 • حسابداری مالی
 • قوانين بيمه ای
 • مسئوليت پذیری
 • اصول سرپرستی
 • مدیریت تعارض
 • حل مسئله
 • هماهنگی و هدایت كارهای تيمی
 • اصول و فنون مذاكره
 • برنامه ريزی ،هدايت و هماهنگی و كنترل فعاليتهای مالی
 • برنامه ريزی و ارائه پيشنهادات وسياستهای اعتباری و وصول مطالبات
 • تامين مالی و اعمال مديريت بر وجوه نقـد و ساير دارائيهای پولی
 • پيش بينی و طرح ريزی بلند مدت وجوه لازم برای سرمايه گذاری
 • انجام تجزيه و تحليل های ترازنامه و سود وزيان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف

تخصصی :

 •   آشنایی با قانون چک
 •   مسلط اصول حسابداری
 •   مسلط به تجزیه و تحليل آماری
 •   مسلط به حسابداری مالی
 •   مسلط به قوانين بيمه ای
 •   مسئوليت پذیری
 •   آشنا به اصول سرپرستی
 •   آشنا به مدیریت تعارض
 •   توانایی حل مسئله

عمومی:

 •   حداقل مدرک كارشناسی
 •   ترجيحا رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد
 •   حداقل 3 سال سابقه كاری مرتبط
 •   آشنایی با ICDL

تخصصی :

 • آشنایی با ICDL
 • حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 • صادق، امین،وظیفه شناس و مسئولیت پذیر
 • آشنایی به اصول و فرایند انبارداری
 • آشنا به امور انبارگردانی

عمومی:

 •   حداقل مدرک کارشناسی
 •   حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 •   آشنایی با ICDL
 •   روابط عمومی قوی صبر و حوصله زياد، پشتکار و پيگيری بالا
 •   متعهد به برنامه ريزی، کار گروهی و چارچوبهای زمانی
 •   متعهد به کيفيت، خالق و نوآور در کار و دارای ديدگاه استراتژيک به امور مربوطه
 •   داشتن ديدگاه سيستمی و مهارتهای تحليلی

تخصصی :

 •   طراحی استراتژی بازاريابی و فروش
 •   اجرای برنامه های توسعه و ارتقای برند
 •   شناسايی مشتريان شرکت، دسته بندی آنها و سازماندهی نحوه پاسخگويی به انتظارات و نيازهای آنها
 •   توسعه فرصت‌های فروش و مشارکت با هدف افزايش فروش و توسعه سهم بازار شرکت
 •   تأمين و به روزآوری نيازهای اطلاعاتی مشتريان از طريق کانالهای ارتباطی مختلف
 •   تبيين سياستهای قيمت گذاری و ارائه تخفيفهای مناسب در زمان مناسب
 •   ارتباط مستمر با مشتريان کليدی و مديران شرکت و سازماندهی تجربيات و اطلاعات آنها
 •   سازماندهی و آموزش نيروهای فروش و فروشندگان شرکت در دفاتر فروش

عمومی:

 •   دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 •   داشتن حداقل مدرک کارشناسی
 •   آشنایی با ICDL

تخصصی :

 •   تسلط کامل به زبان انگلیسی
 •   تسلط بر فنون نامه نگاری های تجاری به زبان خارجی
 •   طراحی استراتژی بازاريابی و فروش و خرید در خارج از کشور
 •   آشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاری

Attention:

The information contained in this questionnaire is completely confidential and will not be any parties or other institutions .pysh having to fill out the form at all!

The only Ray Thank you for joining the rey carpet.

Fill out the questionnaire ahead, could be the first step in beginning a new stage in your life.

Career Opportunities

Ray carpet market now established as one of the companies, active and involved in the carpet market, an excellent environment for young talent and elite acceptance provided.

����� ����