دات نت نیوک
12/9 2005

The Machine made Carpet FactoryThe process of manufacturing carpets can be explained in the three main steps: spinning, woven/ knitted, needle-punched.

First, the fibers arrive at factory, after dyeing process they transferred to spinning unit with a variety of different colors. Under special process the yarns with different grades converted to “Heat Set Yarns”. Then, they entered to knitting unit and knitting process is done with carpet machines. At the end, after sizing process, Shearing and packaging they are ready for sending to the market for sale. You can see the carpet manufacturing process from A to Z as following along with their picture.

11/12 2005

SpinningThe unit is supplying yarn for carpet weaving

In a ۱۲-meter carpet is usually "about ۸۲% of the pile yarn ۱۲% cotton weft and warp yarn is ۶%.

9/26 2005

KnittingCarpet woven by different machines that can be Tksyma devices, Vandvyl CRX, ASR, VTR and HCP noted.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

11/12 2005

Complete CarpetAfter the fabric, carpets on the hall carpet, where she completed the order, the following steps leave behind:

  •  Blade
  •  Coating of latex onto the bottom of the carpet
  •  Shearing , steamed , brushed , vacuumed
  •  Cutting the longitudinal and transverse carpet
  •  Embellish and rooting
  •  Quality Control
  •  Rolling and Packaging
����� ����